Što je projekt SMEs without borders?

Projekt „SMEs without borders“ (MSP bez granica) financira Europska unija kroz instrument za predpristupnu pomoć (IPA) u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013, a koji implementira Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH), sa partnerima Općinom Majur (HR), Razvojnom agencijom Žepče (BiH), Razvojnom agencijom SIMORA (HR) i LAG-om UNA (HR). Cilj projekta je uspostava i razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora, poticanjem suradnje i potpore MSP-ima.

Ova internet stranica je urađena uz pomoć Europske unije.
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče i Općine Majur i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije.